molen

Oncologisch revalidatie

Oncologisch revalidatie richt zich op de behandeling van mensen met kanker, met name op de gevolgen van de ziekte zelf en van de medische behandelingen daarvoor. Denk bijvoorbeeld aan lichamelijke problemen ten gevolge van operaties, schade aan het bewegingsapparaat, hart en longen als gevolg van bestraling en/of chemotherapie en aan lymfoedeem. Er zijn echter ook algemene klachten, zoals pijn, moeheid, problemen met het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden, een veranderd lichaamsbeeld of verminderde belastbaarheid. Deze algemene klachten hebben vaak een lichamelijke en geestelijke component, die elkaar beïnvloeden.

Hoe ziet de behandeling er uit?

We onderscheiden globaal vier stadia bij de behandeling van kanker. De behandelfase, de herstelfase, de palliatieve fase en de terminale fase. Ieder stadium is anders en dat is van belang voor de doelen die jij samen met onze fysiotherapeut opstelt voor de behandeling.

Van veel medische behandelingen is bekend wat de effecten kunnen zijn op de lange termijn. Deze langetermijneffecten kunnen soms pas jaren later optreden, als de behandelingen en de nacontroles al lang voorbij zijn. Veel langetermijneffecten hebben hun uitwerking op het bewegingsapparaat. De oncologiefysiotherapeut is vanuit zijn of haar specialisme goed op de hoogte van deze langetermijneffecten.

Is dit iets voor mij?

Denk bijvoorbeeld aan lichamelijke problemen ten gevolge van operaties, aan schade aan het bewegingsapparaat, hart en longen ten gevolge van bestraling en/of chemotherapie en aan huidverklevingen, littekens en lymfoedeem. Er zijn echter ook algemene klachten, zoals pijn, moeheid, problemen met het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden, een veranderd lichaamsbeeld of verminderde belastbaarheid. Deze algemene klachten hebben vaak een lichamelijke en geestelijke component, die elkaar beïnvloeden.

Oncologische revalidatie:

Onze collega Moniek bied je graag een trainingsprogramma aan, dat erop gericht is om jouw conditie, spierkracht en vaardigheden te verbeteren na operatie, bestralingen of behandeling met chemotherapie. Het is een zorg-op-maat programma, wat betekent dat er duidelijk rekening wordt gehouden met je eigen mogelijkheden op dat moment.

Je kunt bij ons terecht komen via je behandeld specialist, oncologie/mammacare verpleegkundige, of je eigen huisarts.

Voor meer informatie over jouw mogelijkheden bij het herstellen van kanker, neem dan contact op met onze praktijk of Moniek VissersNieuws

  • in het kader van gezondste regio 07-04-2019

    Jaja, de paprika's van Kwekerij Hermans-Walter staan ook weer op de toonbank 🌶Het personeel en de patiënten...

    Lees meer...

  • Samenwerkingen 14-03-2019

    De EHBO trommels van VC Trivia zijn weer nagekeken door Fysiotherapie Mulders in de gymzalen van...

    Lees meer...